Posts Tagged “คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม”

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นประธานปล่อยคาราวานรถ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นประธานปล่อยคาราวานรถ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นประธานปล่อยคาราวานรถ เพื่อส่งต่อคุรุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ดำเนินการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลให้กับ รพ.มหารานครศรีธรรมราช

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงิน

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงิน

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงิน จาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เพื่อให้สภากาชาดไทย จัดซื้อหน้ากากอนามัย N95 ส่งต่อให้สถานพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบชุดป้องกันเชื้อโรค PPE

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบชุดป้องกันเชื้อโรค PPE

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบชุดป้องกันเชื้อโรค PPE จาก นายกสโมสรซอนต้า กรุงเทพ 9 เพื่อให้บุคลากรทางแพทย์ รพ.จุฬาฯ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคและอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคและอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า

Go Top