Posts Tagged “คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม”

รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก ศ.ภก.ญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก ศ.ภก.ญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก ศ.ภก.ญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาค

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาค

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ และบริษัทในเครือ เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินจากครอบครัวศรีชวาลา

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินจากครอบครัวศรีชวาลา

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินจากครอบครัวศรีชวาลา เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศอินเดีย

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินจากสมาชิกวุฒิสภา

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินจากสมาชิกวุฒิสภา

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินจากสมาชิกวุฒิสภา และ บมจ.มิตรแท้ประกันภัย เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในสาธารณรัฐอินเดียที่ประสบวิกฤติด้านสาธารณสุข

คาราวานรถ เพื่อส่งต่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

คาราวานรถ เพื่อส่งต่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นประธานปล่อยคาราวานรถ เพื่อส่งต่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ดำเนินการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และคณะร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า จาก โตชิบา ไทยแลนด์ บจก. เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และคณะร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และคณะร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และคณะร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า จาก โตชิบา ไทยแลนด์ บจก. เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย

คาราวานรถ เพื่อส่งต่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

คาราวานรถ เพื่อส่งต่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นประธานปล่อยคาราวานรถ เพื่อส่งต่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ดำเนินการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

Go Top