Posts Tagged “ความคืบหน้าการให้บริการเพร็พ”

ความคืบหน้าการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

ความคืบหน้าการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการให้บริการเพร็พในประเทศไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งทูตสันตวไมตรีของ UNAIDS ที่ รพ.จุฬาฯ

Go Top