Posts Tagged “ครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย”

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

นายกฤษฎา บุญราช เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสจ.นราธิวาส

ครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย

ครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์พันท้ายนรสิงห์ เพื่อสนับสนุนการจัดครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย

Go Top