Posts Tagged “ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย”

รับมอบข้าวสาร สนับสนุนครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

รับมอบข้าวสาร สนับสนุนครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบข้าวสาร จากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อสนับสนุนครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

นายกฤษฎา บุญราช และนายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จากประธานนักศึกษาหมู่ไก่ฟ้า วปอ.รุ่นที่ 61 เพื่อสนับสนุนครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

นายแผน วรรณเมธี รับมอบวัตถุดิบสำหรับเพื่อการจัดตั้งครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย จากบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนอชั่นเนล จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19

ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ เร่งระดมทุนจัดชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตและอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

นายแผน วรรณเมธี รับมอบวัตถุดิบ จาก บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อสนับสนุนสำหรับครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

ครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย

ครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย

คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบผลิตภัณฑ์อาหารซีพี ไข่ไก่และเนื้อไก่สด จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการจัดครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย

ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนบริษัทส่งออกชั้นนำ ร่วมสนับสนุนยาดม หน้ากากผ้า น้ำดื่ม ขนมคบเคี้ยว และปลากระป๋อง ให้กับครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ วัดปทุมวนารามฯ กรุงเทพฯ

Go Top