Posts Tagged “ครัวเคลื่อนที่พระราชทาน”

เลขาธิการฯ รับมอบเงินสนับสนุนโครงการครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

เลขาธิการฯ รับมอบเงินสนับสนุนโครงการครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

เลขาธิการฯ รับมอบเงินสนับสนุนโครงการครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย จาก บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนบริษัทส่งออกชั้นนำ ร่วมสนับสนุนยาดม หน้ากากผ้า น้ำดื่ม ขนมคบเคี้ยว และปลากระป๋อง ให้กับครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

Go Top