Posts Tagged “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ปลัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทนของอำเภอต่าง ๆ จากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมสารสกัด ตราอัศวิน

รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมสารสกัด ตราอัศวิน

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมสารสกัด ตราอัศวิน จากบริษัท ผึ้งหลวงอัศวิน จำกัด เพื่อสนับสนุนภารกิจครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย” ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยนายกฤษฎา บุญราช เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทาน

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย” ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยนายกฤษฎา บุญราช เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทาน

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย”

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย” ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยนายกฤษฎา บุญราช เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทาน

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกิจกรรมในโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย จัดตั้ง“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จ.นราธิวาส (*)

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ผวจ.นราธิวาส เป็นประธานการประชุมการจัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จ.นราธิวาส ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลาง จ.นราธิวาส

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบผลิตภัณฑ์ในเครือเฮอริเทจ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

นายแผน วรรณเมธี รับมอบผลิตภัณฑ์ในเครือเฮอริเทจ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

Go Top