Posts Tagged “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกิจกรรมในโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย จัดตั้ง“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จ.นราธิวาส (*)

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ผวจ.นราธิวาส เป็นประธานการประชุมการจัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จ.นราธิวาส ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลาง จ.นราธิวาส

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบผลิตภัณฑ์ในเครือเฮอริเทจ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

นายแผน วรรณเมธี รับมอบผลิตภัณฑ์ในเครือเฮอริเทจ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

นายแผน วรรณเมธี รับมอบน้ำดื่มตราช้าง จาก ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

เลขาธิการฯ รับมอบน้ำดื่มตราช้างจาก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ สนับสนุน โครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

นายอำเภอไทรน้อย จ.นนทบุรี เป็นประธานมอบข้าวกล่องในงานครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จ.นนทบุรี

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

บทความเรื่อง ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พร้อมแคมเปญ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63”

Go Top