Posts Tagged “ครัวพระราชทาน”

ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงินบริจาค จาก บ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง เพื่อสนับสนุนการจัดครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสถานการณ์โควิด-19

“ครัวพระราชทาน”

“ครัวพระราชทาน”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบน้ำดื่มตราช้าง จาก ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ครัวพระราชทาน”

“ครัวพระราชทาน”

“ครัวพระราชทาน”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบผลิตภัณฑ์ในเครือเฮอริเทจ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ครัวพระราชทาน”

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

เลขาธิการฯ รับมอบน้ำดื่มตราช้างจาก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ สนับสนุน โครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

นายอำเภอไทรน้อย จ.นนทบุรี เป็นประธานมอบข้าวกล่องในงานครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จ.นนทบุรี

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

นายอำเภอไทรน้อย จ.นนทบุรี เป็นประธานมอบข้าวกล่องในงานครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จ.นนทบุรี

บริจาคปลากระป๋องซีเล็คซาร์ดีน ให้สภากาชาดไทย

บริจาคปลากระป๋องซีเล็คซาร์ดีน ให้สภากาชาดไทย

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริจาคปลากระป๋องซีเล็คซาร์ดีน ให้สภากาชาดไทย เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ผู้เดือดร้อน สนับสนุนโรงครัวพระราชทานสภากาชาดไทย

นายแผน วรรณเมธี รับมอบน้ำดื่ม สนับสนุน “ครัวพระราชทาน”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบน้ำดื่ม สนับสนุน “ครัวพระราชทาน”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบน้ำดื่มตราช้าง จาก ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ครัวพระราชทาน”

ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิด “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ วัดปทุมวนารามฯ

ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดหูช้าง ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

Go Top