Posts Tagged “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

รอง ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทาน “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทน เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

พลโท นพ.อำนาจ บาลี เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาสภากาชาดไทย

พลโท นพ.อำนาจ บาลี เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาสภากาชาดไทย

พลโท นพ.อำนาจ บาลี เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาสภากาชาดไทย เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในจังหวัดบุรีรัมย์

“ครัวพระราชทานอุปนายิกาสภากาชาดไทย” มอบอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์

“ครัวพระราชทานอุปนายิกาสภากาชาดไทย” มอบอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้สภากาชาดไทยเปิด “ครัวพระราชทานอุปนายิกาสภากาชาดไทย” มอบอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ผวจ.ขอนแก่น มอบอาหารพระราชทานจากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ อ.เมืองขอนแก่น

ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิด “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ วัดปทุมวนารามฯ

ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดหูช้าง ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิด “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ วัดปทุมวนารามฯ

Go Top