Posts Tagged “ครัวพระราชทานสภากาชาดไทย”

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ผวจ.ขอนแก่น มอบอาหารพระราชทานจากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ อ.เมืองขอนแก่น

Go Top