Posts Tagged “คนพิการ”

พิธีเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ

พิธีเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบหลวงปู่ทวดจากนายกเหล่ากาชาด จ.ปัตตานี ในโอกาสร่วมในพิธีเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ ณ ท่าอากาศยานปัตตานี

โครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ

โครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ร่วมพิธีเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2563 ณ ท่าอากาศยาน จ.ปัตตานี

นายกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี มอบอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ

นายกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี มอบอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ

นายกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการและเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แพลตฟอร์มมือเทียมกล” เพื่อคนพิการ

แพลตฟอร์มมือเทียมกล” เพื่อคนพิการ

สกสว.โชว์ไอเดียแขนกล “ไอรอนแมน” สู่ “แพลตฟอร์มมือเทียมกล” เพื่อคนพิการ

Go Top