Posts Tagged “คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ”

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมกับเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมกับเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

กองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ รับมอบวัสดุวิทยาศาสตร์ จาก คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานชันสูตรช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19

นายเตช บุนนาค รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จาก คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและสภาเสี้ยววงเดือนแดง

นายเตช บุนนาค รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จาก คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและสภาเสี้ยววงเดือนแดง

นายเตช บุนนาค รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จาก คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและสภาเสี้ยววงเดือนแดง เนื่องในวันกาชาดโลก

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมอบเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมอบเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมอบเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้ในค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองค็อกซ์ บาซาร์ ประเทศบังกลาเทศ

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ รายงานการแพร่ระบาดไข้เลือดออกเดงกีและมาลาเรียในเยเมน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ รายงานการแพร่ระบาดไข้เลือดออกเดงกีและมาลาเรียในเยเมน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ รายงานการแพร่ระบาดไข้เลือดออกเดงกีและมาลาเรียในเยเมน

Go Top