Posts Tagged “คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ”

ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศคนใหม่

ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศคนใหม่

ICRC แถลงเมื่อ 25 พ.ย.ว่า เมอร์จานา สปอลจาริก เอกเกอร์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้ช่วยผู้บริหารและผู้อำนวยการสำนักภูมิภาคยุโรปและเครือรัฐเอกราช ในโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP ) ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศคนใหม่

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

อดีตทูตสหรัฐอเมริกาประจำองค์การสหประชาชาติเข้าพบผู้นำเมียนมาเพื่อทำข้อตกลงอนุญาตให้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเข้ามาเยี่ยมคุกเมียนมา ซึ่งขังนักโทษการเมืองจำนวนมาก

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมกับเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมกับเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

กองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ รับมอบวัสดุวิทยาศาสตร์ จาก คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานชันสูตรช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19

นายเตช บุนนาค รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จาก คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและสภาเสี้ยววงเดือนแดง

นายเตช บุนนาค รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จาก คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและสภาเสี้ยววงเดือนแดง

นายเตช บุนนาค รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จาก คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและสภาเสี้ยววงเดือนแดง เนื่องในวันกาชาดโลก

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมอบเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมอบเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมอบเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้ในค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองค็อกซ์ บาซาร์ ประเทศบังกลาเทศ

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ รายงานการแพร่ระบาดไข้เลือดออกเดงกีและมาลาเรียในเยเมน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ รายงานการแพร่ระบาดไข้เลือดออกเดงกีและมาลาเรียในเยเมน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ รายงานการแพร่ระบาดไข้เลือดออกเดงกีและมาลาเรียในเยเมน

Go Top