Posts Tagged “ขอนเเก่น”

คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด

คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด

บทความเรื่อง นักศึกษา ปธพ.8 ร่วมกิจกรรม “คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด” จ.ขอนแก่น

เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น

เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น

เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

นายกเหล่ากาชาด บรรจุชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด บรรจุชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

ผวจ.ขอนแก่น พร้อม นายกเหล่ากาชาด บรรจุชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

ผวจ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

ผวจ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

ผวจ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อนำไปป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบเงินให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแดนทอง จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น

กิ่งกาชาด อ.พล ร่วมมอบถุงยังชีพ

กิ่งกาชาด อ.พล ร่วมมอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น กิ่งกาชาด อ.พล ร่วมมอบถุงยังชีพพร้อมด้วยยาสามัญประจำบ้าน วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง ในการซ่อมแซมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยที่ ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น

นายกกิ่งกาชาด ร่วมมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและถุงยังชีพ

นายกกิ่งกาชาด ร่วมมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและถุงยังชีพ

นายกกิ่งกาชาด ร่วมมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและถุงยังชีพ ให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน ณ อำเภอโนนศิลา

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น รับมอบแอลกอฮอล์

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น รับมอบแอลกอฮอล์

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Go Top