Posts Tagged “ขอนเเก่น”

นายกกิ่งกาชาด  จ.ขอนแก่น มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย

นายกกิ่งกาชาด จ.ขอนแก่น มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย

นายกกิ่งกาชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ที่บ้านหนองกุงสว่าง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

กิ่งกาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

กิ่งกาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

กิ่งกาชาด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ส่งมอบเครื่องเอกซเรย์

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ส่งมอบเครื่องเอกซเรย์

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ส่งมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ให้ รพ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ทำพิธีส่งมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ให้ รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ไว้บริการประชาชน

คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด

คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด

บทความเรื่อง นักศึกษา ปธพ.8 ร่วมกิจกรรม “คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด” จ.ขอนแก่น

เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น

เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น

เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

นายกเหล่ากาชาด บรรจุชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด บรรจุชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

ผวจ.ขอนแก่น พร้อม นายกเหล่ากาชาด บรรจุชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

ผวจ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

ผวจ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

ผวจ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อนำไปป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบเงินให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแดนทอง จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น

Go Top