Posts Tagged “ขอนเเก่น”

ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอ

ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอ

ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอพล เพื่อใช้ในภารกิจบรรเทาทุกข์ประชาชน

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จ.ขอนแก่น

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จ.ขอนแก่น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จ.ขอนแก่น

งานกาชาด จ.ขอนแก่น

งานกาชาด จ.ขอนแก่น

ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น ประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานกาชาด จ.ขอนแก่น

งานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

งานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

เชิญเที่ยวงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-10 ธ.ค.62

งานกาชาด จ.ขอนแก่น ประจำปี 2562

งานกาชาด จ.ขอนแก่น ประจำปี 2562

เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จ.ขอนแก่น ประจำปี 2562 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัด

งานกาชาด จ.ขอนแก่น ประจำปี 2562

งานกาชาด จ.ขอนแก่น ประจำปี 2562

ผวจ.ขอนแก่น แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จ.ขอนแก่น ประจำปี 2562 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา

งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

งานกาชาด จ.ขอนแก่น

งานกาชาด จ.ขอนแก่น

ผวจ.ขอนแก่น แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จ.ขอนแก่น ประจำปี 2562

ตรียมส่งมอบถุงยังชีพ “น้ำใจไทยพาณิชย์” ให้สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น

ตรียมส่งมอบถุงยังชีพ “น้ำใจไทยพาณิชย์” ให้สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น

ธนาคารไทยพาณิชย์ เตรียมส่งมอบถุงยังชีพ “น้ำใจไทยพาณิชย์” ให้สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ขอนเเก่นเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

Go Top