Posts Tagged “ขอนเเก่น”

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จ.ขอนแก่น สภากาชาดไทย เปิดเผยสถานการณ์เลือดคงคลัง

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จ.ขอนแก่น สภากาชาดไทย เปิดเผยสถานการณ์เลือดคงคลัง

หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จ.ขอนแก่น สภากาชาดไทย เปิดเผยสถานการณ์เลือดคงคลังในการจัดทำสต็อกหมดทุกกรุ๊ปเลือด

งานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จ.ขอนแก่น

งานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จ.ขอนแก่น

ทีมสารวัตรแหลม คว้าแชมป์เซปักตระกร้อ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จ.ขอนแก่น

งานกาชาด จ.ขอนแก่น ประจำปี 2563

งานกาชาด จ.ขอนแก่น ประจำปี 2563

ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานพิธีรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จ.ขอนแก่น ประจำปี 2563 ณ ศาลากลาง จ.ขอนแก่น

งานกาชาด จ.ขอนเเก่น ประจำปี 2563

งานกาชาด จ.ขอนเเก่น ประจำปี 2563

ผวจ.ขอนแก่น พร้อม นายเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ประจำปี 2563

พัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น

พัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น

ผู้แทน BAM มอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรับมอบ

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น รับมอบเงิน

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น รับมอบเงิน

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จ.ขอนแก่น โดยมีนายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น รับมอบ

นายกกิ่งกาชาด  จ.ขอนแก่น มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย

นายกกิ่งกาชาด จ.ขอนแก่น มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย

นายกกิ่งกาชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ที่บ้านหนองกุงสว่าง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

กิ่งกาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

กิ่งกาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

กิ่งกาชาด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ส่งมอบเครื่องเอกซเรย์

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ส่งมอบเครื่องเอกซเรย์

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ส่งมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ให้ รพ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ทำพิธีส่งมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ให้ รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ไว้บริการประชาชน

Go Top