Posts Tagged “ขรรค์ ประจวบเหมาะ”

เก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้ป่วย มอบให้กับ รพ.จุฬาฯ

เก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้ป่วย มอบให้กับ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบ เก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้ป่วยจาก บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เพื่อมอบให้กับ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน สนับสนุนแคมเปญ 63 บาท สู้ COVID-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน สนับสนุนแคมเปญ 63 บาท สู้ COVID-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จาก ประธานบริษัท ดีเคเอสเอช จากการจัดกิจกรรม We Stand Together และ Give Point Save Life เพื่อสนับสนุนแคมเปญ 63 บาท สู้ COVID-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจากผู้บริหารโรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา จากการจัดโครงการ Helping the Heroes

โครงการรวมใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 ของสภากาชาดไทย

โครงการรวมใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 ของสภากาชาดไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จำกัด ในโครงการ “Thailand Tomorrow Rising” เพื่อสนับสนุนโครงการรวมใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 ของสภากาชาดไทย

พิธีเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ

พิธีเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบหลวงปู่ทวดจากนายกเหล่ากาชาด จ.ปัตตานี ในโอกาสร่วมในพิธีเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ ณ ท่าอากาศยานปัตตานี

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ร่วมมอบใบประกาศผู้เข้าอบรมอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพคนพิการ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ร่วมมอบใบประกาศผู้เข้าอบรมอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพคนพิการ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ร่วมมอบใบประกาศผู้เข้าอบรมอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพคนพิการและมอบทุนการศึกษา ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 สนามบินบ่อทอง จ.ปัตตานี

โครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ

โครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ร่วมพิธีเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2563 ณ ท่าอากาศยาน จ.ปัตตานี

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบให้สภากาชาดไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบให้สภากาชาดไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จากมูลนิธิการกุศลฟริทซ์ เฮงเค็ล สติฟทุง ให้สภากาชาดไทย

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจัดงาน 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจัดงาน 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจัดงาน 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019

“12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019”

“12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019”

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก รอง กก.ผจก. บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด จากการจัดงาน “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019”

Go Top