Posts Tagged “กิ่งกาชาด”

ศึกษาดูงานที่กิ่งกาชาด อ.น้ำปาด และกิ่งกาชาด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

ศึกษาดูงานที่กิ่งกาชาด อ.น้ำปาด และกิ่งกาชาด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

ประธานกาชาด อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นำคณะสมาชิกกาชาด ไปศึกษาดูงานที่กิ่งกาชาด อ.น้ำปาด และกิ่งกาชาด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

กิ่งกาชาด อ.เกาะสมุย  มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต

กิ่งกาชาด อ.เกาะสมุย มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต

กิ่งกาชาด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตกะทันหัน โดยทางครอบครัวได้มอบอวัยวะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้อื่น

นายกกิ่งกาชาด  ร่วมกิจกรรม “สัตหีบสุขใจ เข้าวัดได้บุญ”

นายกกิ่งกาชาด ร่วมกิจกรรม “สัตหีบสุขใจ เข้าวัดได้บุญ”

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ “สัตหีบสุขใจ เข้าวัดได้บุญ” ณ วัดเหลืองอ่อนภาวนาราม

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ร่วมรับบริจาคโลหิต

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ร่วมรับบริจาคโลหิต

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ร่วมรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมมอบเงินนักเรียนทุนเด็กนักเรียน

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมมอบเงินนักเรียนทุนเด็กนักเรียน

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมมอบเงินนักเรียนทุนเด็กนักเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวฐานะยากจน

นายกกิ่งกาชาด อ.ปง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

นายกกิ่งกาชาด อ.ปง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

นายกกิ่งกาชาด อ.ปง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ รพ.เชียงคำ

กิ่งกาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

กิ่งกาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

กิ่งกาชาด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย

มอบเงินและถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

มอบเงินและถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง มอบเงินและถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ร่วมมอบถุงยังชีพ

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ร่วมมอบถุงยังชีพ

คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ร่วมมอบถุงยังชีพ ส่งต่อให้กับผู้แทนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน จากการระบาดโรคโควิด-19

คณะกรรมการกิ่งกาชาด  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง

คณะกรรมการกิ่งกาชาด มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง

คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.สองพี่น้อง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

Go Top