Posts Tagged “กิ่งกาชาด”

ที่ทำการสำนักงานกิ่งกาชาด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา  ศูนย์การสนับสนุนช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบความเดือดร้อน

ที่ทำการสำนักงานกิ่งกาชาด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ศูนย์การสนับสนุนช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบความเดือดร้อน

เปิดที่ทำการสำนักงานกิ่งกาชาด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ศูนย์การสนับสนุนช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบความเดือดร้อน

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ที่โรงเรียนนารีวุฒิ

กิ่งกาชาด อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

กิ่งกาชาด อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

กิ่งกาชาด อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนผู้สูงอายุใน ต.นาพู่ จ.อุดรธานี

กิ่งกาชาด  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กิ่งกาชาด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กิ่งกาชาด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

วิ่งการกุศล “เขาใหญ่ คันทรี รัน 2020” รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กิ่งกาชาด

วิ่งการกุศล “เขาใหญ่ คันทรี รัน 2020” รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กิ่งกาชาด

ชมรมศิษย์เก่าโณงเรียนสวยกุหลาบวิทยาลัย จัดโครงการวิ่งการกุศล “เขาใหญ่ คันทรี รัน 2020” มอบรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่กิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย

ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาและกิ่งกาชาด มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยใน จ.นครราชสีมา

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

ผวจ.เชียงใหม่ เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเหล่ากาชาด

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเหล่ากาชาด

ผวจ.เชียงใหม่ เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

นายกกิ่งกาชาด มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ หนุ่มพิการ

นายกกิ่งกาชาด มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ หนุ่มพิการ

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ หนุ่มพิการหลังประสบอุบัติเหตุขาหักซ้ำสอง ไม่สามารถทำงานได้

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ร่วมมอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ร่วมมอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ร่วมมอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาบายศรี

Go Top