Posts Tagged “กิ่งกาชาด”

กิ่งกาชาด อ.สัตหีบ รับแจ้งขอความช่วยเหลือของผู้ยากไร้

กิ่งกาชาด อ.สัตหีบ รับแจ้งขอความช่วยเหลือของผู้ยากไร้

กิ่งกาชาด อ.สัตหีบ รับแจ้งขอความช่วยเหลือของผู้ยากไร้ ในโครงการ “อำเภอสัตหีบยิ้มเคลื่อนที่”

หลวงปู่เฮง มอบรถตู้ให้กับกิ่งกาชาด อ.กาบเชิง ไว้ใช้ในกิจกรรมสาธารณะ

หลวงปู่เฮง มอบรถตู้ให้กับกิ่งกาชาด อ.กาบเชิง ไว้ใช้ในกิจกรรมสาธารณะ

หลวงปู่เฮง มอบรถตู้ให้กับกิ่งกาชาด อ.กาบเชิง ไว้ใช้ในกิจกรรมสาธารณะ

กิ่งกาชาด อ.ขุนตาล ร่วมทำกิจกรรม “แอ่วบ้าน ผ่อเฮือน เหย้าเยือน จิตใจ ผู้ป่วยติดเตียง”

กิ่งกาชาด อ.ขุนตาล ร่วมทำกิจกรรม “แอ่วบ้าน ผ่อเฮือน เหย้าเยือน จิตใจ ผู้ป่วยติดเตียง”

กิ่งกาชาด อ.ขุนตาล ร่วมทำกิจกรรม “แอ่วบ้าน ผ่อเฮือน เหย้าเยือน จิตใจ ผู้ป่วยติดเตียง”

กิ่งกาชาด อ.บ้านนาสาร ร่วมพิธีเปิดเทศกาลเงาะโรงเรียน

กิ่งกาชาด อ.บ้านนาสาร ร่วมพิธีเปิดเทศกาลเงาะโรงเรียน

กิ่งกาชาด อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพ

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพ

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้พิการ

ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ดวงตา อวัยวะเคลื่อนที่

ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะเคลื่อนที่

นายกกิ่งกาชาด อ.ขุนตาล ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะเคลื่อนที่

เชิญร่วมงาน“ประเพณีของดีเบตงและงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตง”

เชิญร่วมงาน“ประเพณีของดีเบตงและงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตง”

พ.จ.ท.อนันท์ บุญสำราญ ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีของดีเบตงและงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตง” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-20 กรกฏาคม 2562

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง มอบสิ่งของ

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง มอบสิ่งของ

กิ่งกาชาด อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

นายกกิ่งกาชาด ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

นายกกิ่งกาชาด ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

นายกกิ่งกาชาด อ.ตาคลี ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศาลเจ้าพ่อนาคราช จ.นครสวรรค์

กิ่งกาชาด  จ.นนทบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

กิ่งกาชาด จ.นนทบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

รองนายกกิ่งกาชาด อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

Go Top