Posts Tagged “กิ่งกาชาด”

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ร่วมกับภาคบริการโลหิตฯ จ.ราชบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่โรงงานเอสซีจีบ้านโป่ง

กิ่งกาชาด อ.ท่าใหม่ บริจาคเงิน

กิ่งกาชาด อ.ท่าใหม่ บริจาคเงิน

กิ่งกาชาด อ.ท่าใหม่ บริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “บ้านพระทำ 1”รวมใจช่วยผู้ยากไร้

กิ่งกาชาด อ.สองพี่น้อง แถลงข่าวการจัดงานลอยกระทง

กิ่งกาชาด อ.สองพี่น้อง แถลงข่าวการจัดงานลอยกระทง

กิ่งกาชาด อ.สองพี่น้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง ลงเรือแจว ประจำปี 2562

มอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

มอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง มอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

กิ่งกาชาด อ.ลาดบัวหลวง ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชน

กิ่งกาชาด อ.ลาดบัวหลวง ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชน

กิ่งกาชาด อ.ลาดบัวหลวง ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากแรงลมพายุ

กิ่งกาชาด อ.ไชยปราการ ซ่อมบ้านให้เด็กนักเรียนเรียนดี

กิ่งกาชาด อ.ไชยปราการ ซ่อมบ้านให้เด็กนักเรียนเรียนดี

กิ่งกาชาด อ.ไชยปราการ ซ่อมบ้านให้เด็กนักเรียนเรียนดี แต่ฐานะครอบครัวยากจน

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่งบริการทำบัตรประชาชนเเละมอบสิ่งของ

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่งบริการทำบัตรประชาชนเเละมอบสิ่งของ

คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ลงพื้นที่บริการทำบัตรประชาชนและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วย และคนชรา

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง เยี่ยมผู้ประสบภัย

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง เยี่ยมผู้ประสบภัย

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

วิ่งการกุศล “Walk and Run” รายได้มอบให้กิ่งกาชาด

วิ่งการกุศล “Walk and Run” รายได้มอบให้กิ่งกาชาด

นายกเมืองพัทยา เปิดงานการแข่งขันวิ่งการกุศล “Walk and Run” ไปด้วยกันไปได้ไกล” รายได้มอบให้กิ่งกาชาด อ.สัตหีบ

กิ่งกาชาด  จ.ระยอง มอบเงิน

กิ่งกาชาด จ.ระยอง มอบเงิน

กิ่งกาชาด อ.แกลง จ.ระยอง มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่จมน้ำเสียชีวิตที่หาดแม่พิมพ์

Go Top