Posts Tagged “กิ่งกาชาด”

กิ่งกาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎร

กิ่งกาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎร

กิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรบ้านท่าตาฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบบริเวณชายแดนประเทศเมียนมา

กิ่งกาชาด อ.เกาะสมุย ร่วมบรรจุหน้ากากอนามัยมอบให้ ผู้ด้อยโอกาส

กิ่งกาชาด อ.เกาะสมุย ร่วมบรรจุหน้ากากอนามัยมอบให้ ผู้ด้อยโอกาส

ประธานที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นำสมาชิกกิ่งกาชาด อ.เกาะสมุย ร่วมบรรจุหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เพื่อนำไปมอบให้แก่กลุ่มเสี่ยง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

กิ่งกาชาดอำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่มอบรถเข็นผู้พิการ

กิ่งกาชาดอำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่มอบรถเข็นผู้พิการ

กิ่งกาชาดอำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่มอบรถเข็นผู้พิการในตำบลสระตะเคียน

นายกกิ่งกาชาด  ซ้อมรำในงานบัวไหมบัวใหญ่

นายกกิ่งกาชาด ซ้อมรำในงานบัวไหมบัวใหญ่

นายกกิ่งกาชาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ประชุมสตรี อ.บัวใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อมรำ เนื่องในงานบัวไหมบัวใหญ่ ประจำปี 2564

กิ่งกาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมมอบบ้านกาชาดให้กับผู้ป่วยติดเตียง

กิ่งกาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมมอบบ้านกาชาดให้กับผู้ป่วยติดเตียง

กิ่งกาชาด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ร่วมมอบบ้านกาชาดให้กับผู้ป่วยติดเตียง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนของกิ่งกาชาด อ.พิมาย

รองนายกกิ่งกาชาด  จ.สุราษฎ์ธานี ร่วมมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์

รองนายกกิ่งกาชาด จ.สุราษฎ์ธานี ร่วมมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์

รองนายกกิ่งกาชาด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี ร่วมมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือเบื้องต้นกับครอบครัวที่ได้ผลกระทบจากไฟไหม้

กิ่งกาชาด  จ.กำแพงเพชร ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง

กิ่งกาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง

กิ่งกาชาด อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง ในพื้นที่ ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย

สมาชิกกิ่งกาชาด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมแจกผ้าห่ม

สมาชิกกิ่งกาชาด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมแจกผ้าห่ม

สมาชิกกิ่งกาชาด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมแจกผ้าห่ม ของใช้ส่วนตัว หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์กีฬา ณ ศูนย์แสงอรุณ บ้านใหม่สหสัมพันธ์ อ.ปาย

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มอบชุดธารน้ำใจ ให้ผู้สูงอายุ

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มอบชุดธารน้ำใจ ให้ผู้สูงอายุ

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มอบชุดธารน้ำใจและเงินสงเคราะห์ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ประสบปัญหาในพื้นที่

ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

รองนายกกิ่งกาชาด อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ขอบคุณประชาชนที่ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

Go Top