Posts Tagged “กิ่งกาชาด”

กิ่งกาชาด อ.ไชยปราการ ซ่อมบ้านให้เด็กนักเรียนเรียนดี

กิ่งกาชาด อ.ไชยปราการ ซ่อมบ้านให้เด็กนักเรียนเรียนดี

กิ่งกาชาด อ.ไชยปราการ ซ่อมบ้านให้เด็กนักเรียนเรียนดี แต่ฐานะครอบครัวยากจน

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่งบริการทำบัตรประชาชนเเละมอบสิ่งของ

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่งบริการทำบัตรประชาชนเเละมอบสิ่งของ

คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ลงพื้นที่บริการทำบัตรประชาชนและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วย และคนชรา

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง เยี่ยมผู้ประสบภัย

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง เยี่ยมผู้ประสบภัย

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

วิ่งการกุศล “Walk and Run” รายได้มอบให้กิ่งกาชาด

วิ่งการกุศล “Walk and Run” รายได้มอบให้กิ่งกาชาด

นายกเมืองพัทยา เปิดงานการแข่งขันวิ่งการกุศล “Walk and Run” ไปด้วยกันไปได้ไกล” รายได้มอบให้กิ่งกาชาด อ.สัตหีบ

กิ่งกาชาด  จ.ระยอง มอบเงิน

กิ่งกาชาด จ.ระยอง มอบเงิน

กิ่งกาชาด อ.แกลง จ.ระยอง มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่จมน้ำเสียชีวิตที่หาดแม่พิมพ์

กิ่งกาชาด  จ.ขอนแก่น มอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยติดเตียง

กิ่งกาชาด จ.ขอนแก่น มอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยติดเตียง

กิ่งกาชาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น มอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยติดเตียง ที่ ต.โนนอุดม

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย

คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย

เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง

เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง

กิ่งกาชาด อำเภอบางใหญ่ เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง

กิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบชุดธารน้ำใจแก่ชาวบ้าน

กิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบชุดธารน้ำใจแก่ชาวบ้าน

กิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบชุดธารน้ำใจแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า

กิ่งกาชาด อ.บึงกาฬ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

กิ่งกาชาด อ.บึงกาฬ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

กิ่งกาชาด อ.บึงกาฬ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

Go Top