Posts Tagged “กิ่งกาชาด”

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมมอบเงินนักเรียนทุนเด็กนักเรียน

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมมอบเงินนักเรียนทุนเด็กนักเรียน

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมมอบเงินนักเรียนทุนเด็กนักเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวฐานะยากจน

นายกกิ่งกาชาด อ.ปง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

นายกกิ่งกาชาด อ.ปง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

นายกกิ่งกาชาด อ.ปง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ รพ.เชียงคำ

กิ่งกาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

กิ่งกาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

กิ่งกาชาด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย

มอบเงินและถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

มอบเงินและถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง มอบเงินและถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ร่วมมอบถุงยังชีพ

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ร่วมมอบถุงยังชีพ

คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ร่วมมอบถุงยังชีพ ส่งต่อให้กับผู้แทนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน จากการระบาดโรคโควิด-19

คณะกรรมการกิ่งกาชาด  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง

คณะกรรมการกิ่งกาชาด มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง

คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.สองพี่น้อง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

กิ่งกาชาด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

รองนายกกิ่งกาชาด อ.ตาคลี และคณะกรรมการกิ่งกาชาด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

คณะกรรมการกิ่งกาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

คณะกรรมการกิ่งกาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.ท่าเรือ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง รับมอบข้าวสาร

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง รับมอบข้าวสาร

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง รับมอบข้าวสาร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพ

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพ

คณะกรรมการกิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

Go Top