Posts Tagged “กิ่งกาชาด”

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง รับมอบข้าวสาร

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง รับมอบข้าวสาร

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง รับมอบข้าวสาร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

กิ่งกาชาด  มอบผ้าห่ม ข้าวสารให้แก่ชาวบ้านและเด็ก

กิ่งกาชาด มอบผ้าห่ม ข้าวสารให้แก่ชาวบ้านและเด็ก

กิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง มอบผ้าห่ม ข้าวสาร และสิ่งของเครื่องใช้ ให้แก่ชาวบ้านและเด็ก ใน ต.ป่าแป๋ จ.แม่ฮ่องสอน

กิ่งกาชาดอำเภอ  มอบถุงยังชีพบรรเทาราษฎรที่ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาดอำเภอ มอบถุงยังชีพบรรเทาราษฎรที่ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนราษฎรที่ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาด จ.นครราชสีมา จัดตั้งโรงครัวสู้ภัยโควิด-19

กิ่งกาชาด จ.นครราชสีมา จัดตั้งโรงครัวสู้ภัยโควิด-19

กิ่งกาชาด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา จัดตั้งโรงครัวสู้ภัยโควิด-19 ที่ สำนักงานเทศบาลตลาดแค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน

กิ่งกาชาด อ.โนนสูง  ช่วยเหลือผู้พิการโคราช

กิ่งกาชาด อ.โนนสูง ช่วยเหลือผู้พิการโคราช

กิ่งกาชาด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ช่วยเหลือผู้พิการโคราช

รองผวจ.ราชบุรี รับมอบหน้ากากอนามัยผ้าป้องกันโควิด-19

รองผวจ.ราชบุรี รับมอบหน้ากากอนามัยผ้าป้องกันโควิด-19

รองผวจ.ราชบุรี รับมอบหน้ากากอนามัยผ้าป้องกันโควิด-19 ณ ที่ทำการกิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง  มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หลังโดนพายุฝนพัดถล่ม

กิ่งกาชาด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต

กิ่งกาชาด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต

กิ่งกาชาด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต ที่ รพ.ปากช่องนานา

ตัวแทนกิ่งกาชาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายพระภิกษุสงฆ์

ตัวแทนกิ่งกาชาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายพระภิกษุสงฆ์

ตัวแทนกิ่งกาชาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายพระภิกษุสงฆ์

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง มอบเงินบริจาค

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง มอบเงินบริจาค

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง มอบเงินบริจาคของชาว อ.บ้านโป่ง ในงานสายธารน้ำใจสายใยกาชาด

Go Top