Posts Tagged “กิจกรรมสวีแด”

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลฯ จัดกิจกรรมสวีแดดูแลสุขภาพ

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลฯ จัดกิจกรรมสวีแดดูแลสุขภาพ

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลฯ จัดกิจกรรมสวีแดดูแลสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน

Go Top