Posts Tagged “กำเเพงเพชร”

ผวจ.กำแพงเพชร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

ผวจ.กำแพงเพชร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

ผวจ.กำแพงเพชร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อไว้ป้องกันไวรัสโควิด-19 ในหน่วยงานเหล่ากาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมรับมอบข้าวสารและหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมรับมอบข้าวสารและหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมรับมอบข้าวสารและหน้ากากอนามัย จาก บริษัท โรงสีสิงห์โตทองไรซ์ จำกัด เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร นำคณะกรรมการออกช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ร่วมทั้งจัดโครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้

งานกาชาด จ.กำแพงเพชร

งานกาชาด จ.กำแพงเพชร

เชิญเที่ยวงานประเพณีนบพระเล่นเพลง และงานกาชาด จ.กำแพงเพชร ประจำปี 2563

เชิญเที่ยวงานประเพณีนบพระเล่นเพลง และงานกาชาด จ.กำแพงเพชร

เชิญเที่ยวงานประเพณีนบพระเล่นเพลง และงานกาชาด จ.กำแพงเพชร

เชิญเที่ยวงานประเพณีนบพระเล่นเพลง และงานกาชาด จ.กำแพงเพชร ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 7-16 ก.พ.63

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมประเพณี “พบพระเล่นเพลง”

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมประเพณี “พบพระเล่นเพลง”

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมประเพณี “พบพระเล่นเพลง”สืบสานรำลึก “นครชากังราว”

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ออกรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ออกรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ทำงานช่วยเหลือสังคม และ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต

“บ้านกาชาดสร้างสุข”

“บ้านกาชาดสร้างสุข”

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร จัดโครงการ “บ้านกาชาดสร้างสุข” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชีวิตให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย

เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย

เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่ ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยจากพายุวิภา

Go Top