Posts Tagged “กำเเพงเพชร”

เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในพื้นที่ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

กิ่งกาชาด  จ.กำแพงเพชร ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง

กิ่งกาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง

กิ่งกาชาด อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง ในพื้นที่ ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย

ยกเลิกการจัดงานประเพณี “นพพระ-เล่นเพลง” และงานกาชาด จ.กำแพงเพชร

ยกเลิกการจัดงานประเพณี “นพพระ-เล่นเพลง” และงานกาชาด จ.กำแพงเพชร

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร แจ้งว่า ผวจ.กำแพงเพชร ยกเลิกการจัดงานประเพณี “นพพระ-เล่นเพลง” และงานกาชาด จ.กำแพงเพชร คงเหลือเพียงการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จำหน่ายสลากกาชาด และการออกรางวัลสลากกาชาด เพื่อหารายได้ช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้

จำหน่ายสลากกาชาด และการออกรางวัลสลากกาชาด เพื่อหารายได้ช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้

ผวจ.กำแพงเพชร แถลงผลการประชุมมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้งดการจัดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ประจำปี 2564 แต่ยังคงกิจกรรมงานกาชาดจังหวัด การจำหน่ายสลากกาชาด และการออกรางวัลสลากกาชาด เพื่อหารายได้ช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยต่าง ๆ

เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม

เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม

เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

กรรมการเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ช่วยเหลือสังคม ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้

กรรมการเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ช่วยเหลือสังคม ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้

นางสิริมนต์ สุขวัฒน์ ช่วยเหลือสังคม ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในฐานะ กรรมการเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้พิการทางสายตา

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้พิการทางสายตา

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมเงินสด ให้กับผู้พิการทางสายตาใน ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร เปิดงาน “ส่งเสริมสินค้าโอทอป

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร เปิดงาน “ส่งเสริมสินค้าโอทอป

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร เปิดงาน “ส่งเสริมสินค้าโอทอป ตระการตาผ้าไทย ของดีเมืองกำแพง ให้โด่งดังไปยังต่างประเทศ” ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขากำแพงเพชร

นายกเหล่ากาชาด  ออกช่วยเหลือดูแลผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด ออกช่วยเหลือดูแลผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร นำทีมออกช่วยเหลือดูแลผู้ยากไร้ในชุมชนต่าง ๆ

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ทำงานเพื่อสังคม

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ทำงานเพื่อสังคม

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ทำงานเพื่อสังคมด้วยการร่วมกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

Go Top