Posts Tagged “กำเเพงเพชร”

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ พร้อมถุงยังชีพให้นักเรียนและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

“บ้านกาชาด สร้างสุข”

“บ้านกาชาด สร้างสุข”

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมมอบบ้านพักอาศัย ในโครงการ “บ้านกาชาด สร้างสุข” ณ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

ร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่เหล่ากาชาด

ร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่เหล่ากาชาด

ผอ.สนง.ชลประทานที่ 4 กำแพงเพชร เชิญชวนเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร

เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ถูกไฟไหม้บ้าน

เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ถูกไฟไหม้บ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร พร้อมคณะเหล่ากาชาด ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ถูกไฟไหม้บ้าน ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

ผวจ. กำแพงเพชร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ผวจ. กำแพงเพชร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ผวจ. กำแพงเพชร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์จาก กลุ่มไทยเบฟ ใช้ป้องกันโควิด-19 ในหน่วยงานเหล่ากาชาด

เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบชุดธารน้ำใจ

เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบชุดธารน้ำใจ

เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบชุดธารน้ำใจและเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่ รพ.กำแพงเพชร

เหล่ากาชาด จ.กำเเพงเพชร

เหล่ากาชาด จ.กำเเพงเพชร

ผวจ.กำแพงเพชร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์จาก กลุ่มไทยเบฟ ใช้ป้องกันโควิด-19 ในหน่วยงานเหล่ากาชาด

ผวจ.กำแพงเพชร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

ผวจ.กำแพงเพชร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

ผวจ.กำแพงเพชร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อไว้ป้องกันไวรัสโควิด-19 ในหน่วยงานเหล่ากาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมรับมอบข้าวสารและหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมรับมอบข้าวสารและหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมรับมอบข้าวสารและหน้ากากอนามัย จาก บริษัท โรงสีสิงห์โตทองไรซ์ จำกัด เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร นำคณะกรรมการออกช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ร่วมทั้งจัดโครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้

Go Top