Posts Tagged “กาฬสินธุ์”

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ เปิดงานมหกรรมครัวชุมชนร่วมใจไทสหัสขันธ์ ตามนโยบายแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

เหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพสู้ภัยโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพสู้ภัยโควิด-19

รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ส่งมอบน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

เหล่ากาชาด กาฬสินธุ์ ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เหล่ากาชาด กาฬสินธุ์ ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อม คณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การวาดและปักผ้าแบบกองหลวง” ณ อำเภอยางตลาด

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ถวายหน้ากากอนามัยพระภิกษุ-สามเณร

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ถวายหน้ากากอนามัยพระภิกษุ-สามเณร

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ถวายหน้ากากอนามัยพระภิกษุ-สามเณร

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  ถวายหน้ากากผ้า แด่พระภิกษุสงฆ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ถวายหน้ากากผ้า แด่พระภิกษุสงฆ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด ถวายหน้ากากผ้าเพื่อใช้ทดแทนหน้ากากอนามัย แด่พระภิกษุสงฆ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงานรวมพลคนชนเผ่าและของดี

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงานรวมพลคนชนเผ่าและของดี

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงานรวมพลคนชนเผ่าและของดี อ.สมเด็จ ณ ที่ว่าการ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงานรวมพลคนชนเผ่าและของดีอำเภอสมเด็จ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงานรวมพลคนชนเผ่าและของดีอำเภอสมเด็จ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงานรวมพลคนชนเผ่าและของดีอำเภอสมเด็จ ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ.63

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  ร่วม ‘เดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอยทวารวดี

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วม ‘เดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอยทวารวดี

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงาน ‘เดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด’

Go Top