Posts Tagged “กาฬสินธุ์”

กรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตร

กรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตร

กรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรและบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์องค์แรก ณ บริเวณแก่งดอนกลาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้ครอบครัวที่ยากจน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้ครอบครัวที่ยากจน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้ครอบครัวที่ยากจน คนพิการตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในพื้นที่ อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจน ในโครงการ “Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิด“พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์)”

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณ วัดสว่างโพธิ์ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจนในโครงการ Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจนในโครงการ คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พาคณะลงพื้นที่เยี่ยม ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พาคณะลงพื้นที่เยี่ยม ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พาคณะลงพื้นที่เยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ตามรอยเท้าพ่อ บ้านนาอุดม ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ เปิดมหกรรมครัวชุมชนร่วมใจไทสหัสขันธ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ เปิดมหกรรมครัวชุมชนร่วมใจไทสหัสขันธ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นประธานเปิดมหกรรมครัวชุมชนร่วมใจไทสหัสขันธ์ ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

Go Top