Posts Tagged “กาฬสินธุ์”

เตรียมจัดการแข่งขัน เซปักตะกร้องานกาชาดประจำปี 2564

เตรียมจัดการแข่งขัน เซปักตะกร้องานกาชาดประจำปี 2564

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับชมรมตะกร้อจังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมจัดการแข่งขัน เซปักตะกร้องานกาชาดประจำปี 2564

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ผู้ยากไร้

ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่พร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ผู้ยากไร้ในโครงการ Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ช่วยเหลือผู้ยากไร้ครัวเรือนยากจนใน อ.สหัสขันธ์

กรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตร

กรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตร

กรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรและบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์องค์แรก ณ บริเวณแก่งดอนกลาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้ครอบครัวที่ยากจน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้ครอบครัวที่ยากจน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้ครอบครัวที่ยากจน คนพิการตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในพื้นที่ อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจน ในโครงการ “Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิด“พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์)”

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณ วัดสว่างโพธิ์ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจนในโครงการ Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจนในโครงการ คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Go Top