Posts Tagged “กาฬสินธุ์”

เหล่ากาชาด กาฬสินธุ์ ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เหล่ากาชาด กาฬสินธุ์ ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อม คณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ถวายหน้ากากอนามัยพระภิกษุ-สามเณร

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ถวายหน้ากากอนามัยพระภิกษุ-สามเณร

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ถวายหน้ากากอนามัยพระภิกษุ-สามเณร

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  ถวายหน้ากากผ้า แด่พระภิกษุสงฆ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ถวายหน้ากากผ้า แด่พระภิกษุสงฆ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด ถวายหน้ากากผ้าเพื่อใช้ทดแทนหน้ากากอนามัย แด่พระภิกษุสงฆ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงานรวมพลคนชนเผ่าและของดี

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงานรวมพลคนชนเผ่าและของดี

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงานรวมพลคนชนเผ่าและของดี อ.สมเด็จ ณ ที่ว่าการ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงานรวมพลคนชนเผ่าและของดีอำเภอสมเด็จ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงานรวมพลคนชนเผ่าและของดีอำเภอสมเด็จ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงานรวมพลคนชนเผ่าและของดีอำเภอสมเด็จ ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ.63

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  ร่วม ‘เดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอยทวารวดี

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วม ‘เดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอยทวารวดี

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงาน ‘เดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด’

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ที่แปลงนาเกษตรอินทรีย์ ภายในรพ.ร่องคำ อ.ร่องคำ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ เปิดโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ เปิดโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อ.ห้วยเม็ก

Go Top