Posts Tagged “กาฬสินธุ์”

เหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมมอบถุงยังชีพ แก่ครอบครัวที่บ้านถูกไฟไหม้เสียหาย

เหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมมอบถุงยังชีพ แก่ครอบครัวที่บ้านถูกไฟไหม้เสียหาย

เหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวที่บ้านถูกไฟไหม้เสียหาย

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัย

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัย

ผวจ.กาฬสินธุ์ และเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมเยียนมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัย ที่ ต.ห้วยโพธิ์ จ.กาฬสินธุ์

งานมหกรรมโปงลางแพรวา และงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564

งานมหกรรมโปงลางแพรวา และงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564

เกษตรตำบลเหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ นำผักปลอดสารพิษที่ปลูกในพื้นที่โครงการพระราชดำหริหนองเลิงเปือย มาจัดสวนหย่อมในงานมหกรรมโปงลางแพรวา และงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564

มหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564

มหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564

เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ อย่างหนักโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พื้นที่จัดงาน “มหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564” ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้ผู้ประกอบการที่ร่วมงานได้รับความเดือดร้อน

งานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

งานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

ชวนชมโขนชุด “พระรามราชสิรุยวงศ์” ในงานมหกรรมโปงลางแพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 24 มี.ค.2564

งานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564

งานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564

ผวจ.กาฬสินธุ์ ทำพิธีบวงสรวงการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 ที่อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร

งานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด จ.กาฬสินธุ์

งานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด จ.กาฬสินธุ์

ผวจ.กาฬสินธุ์ รับมอบสิ่งของจากองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด จ.กาฬสินธุ์ 2564 ณ จวนผู้ว่าจังหวัดกาฬสินธุ์

งานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564

งานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564

ผวจ.กาฬสินธุ์ ประชุมหารือพิจารณาการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 พร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

เตรียมจัดการแข่งขัน เซปักตะกร้องานกาชาดประจำปี 2564

เตรียมจัดการแข่งขัน เซปักตะกร้องานกาชาดประจำปี 2564

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับชมรมตะกร้อจังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมจัดการแข่งขัน เซปักตะกร้องานกาชาดประจำปี 2564

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ผู้ยากไร้

ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่พร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ผู้ยากไร้ในโครงการ Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ช่วยเหลือผู้ยากไร้ครัวเรือนยากจนใน อ.สหัสขันธ์

Go Top