Posts Tagged “การบริจาคโลหิต”

โครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต”

โครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตฯจัดโครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต” พร้อมชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

โครงการ“ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต”

โครงการ“ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต”

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” ประจำปี 2563

กิจกรรม“ให้เลือด ให้ชีวิต สปิริตชาว KU”

กิจกรรม“ให้เลือด ให้ชีวิต สปิริตชาว KU”

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ให้เลือด ให้ชีวิต สปิริตชาว KU”

การบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจ ด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่”

การบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจ ด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่”

ศ.กิตติคุณ นพ.ชัยเวช นุชประยูร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจ ด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่”

Go Top