Posts Tagged “กาญจนบุรี”

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี แจกเครื่องอุปโภค บริโภคและข้าวกล่อง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี แจกเครื่องอุปโภค บริโภคและข้าวกล่อง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี แจกเครื่องอุปโภค บริโภคและข้าวกล่อง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ปล่อยขบวนคาราวานนำสิ่งของมอบให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ปล่อยขบวนคาราวานนำสิ่งของมอบให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานนำสิ่งของมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี แจกเครื่องอุปโภค-บริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี แจกเครื่องอุปโภค-บริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี แจกเครื่องอุปโภค บริโภค และข้าวกล่อง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี แจกเครื่องอุปโภค บริโภคและข้าวกล่อง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี แจกเครื่องอุปโภค บริโภคและข้าวกล่อง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี แจกเครื่องอุปโภค บริโภคและข้าวกล่อง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเงินและถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเงินและถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเงินและถุงยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ อ.สังขละบุรี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดอบรมโครงการประชาสัมพันธ์

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดอบรมโครงการประชาสัมพันธ์

ผวจ.กาญจนบุรี พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดอบรมโครงการประชาสัมพันธ์และขยายผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติฯ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ร่วมงานวันคนพิการสากล

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ร่วมงานวันคนพิการสากล

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ร่วมงานวันคนพิการสากล ที่ศาลา 60 พรรษามหาราช

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี นำหน่วยแพทย์ออกตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี นำหน่วยแพทย์ออกตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี นำหน่วยแพทย์ออกตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้าน อ.ท่าม่วง

งานกาชาด จ. กาญจนบุรี

งานกาชาด จ. กาญจนบุรี

ผู้ว่าราชการ จ.กาญจนบุรี เป็นประธานแถลงข่าวงานเทศกาลเห็ดโคน อัญมณีของดีบ่อพลอย และงานกาชาด ครั้งที่ 20

Go Top