Posts Tagged “กาญจนบุรี”

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ

นายกกิ่งกาชาด อ.สังขละบุรี แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

นายกกิ่งกาชาด อ.สังขละบุรี แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

นายกกิ่งกาชาด อ.สังขละบุรี แจกถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19 ณ อ.สังขละบุรี

นายกเหล่ากาชาด  มอบเงินและถุงยังชีพ ให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด มอบเงินและถุงยังชีพ ให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเงินและถุงยังชีพ ให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของโรคโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี  มอบข้าวสาร ให้กับประชาชนช่วงโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบข้าวสาร ให้กับประชาชนช่วงโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี พร้อมคณะกรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาด จ. กาญจนบุรี มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และเงิน ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19 ณ อำเภอท่าม่วง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบถุงยังชีพให้ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบถุงยังชีพให้ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ. กาญจนบุรี มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ. กาญจนบุรี มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ. กาญจนบุรี ร่วมเปิดขบวนคาราวานมอบถุงยังชีพ เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงวัยจากเหตุการณ์โควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี แจกเครื่องอุปโภค บริโภคและข้าวกล่อง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี แจกเครื่องอุปโภค บริโภคและข้าวกล่อง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี แจกเครื่องอุปโภค บริโภคและข้าวกล่อง

Go Top