Posts Tagged “กาญจนบุรี”

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงเรือลอกวัชพืชในแม่น้ำแม่กลอง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงเรือลอกวัชพืชในแม่น้ำแม่กลอง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงเรือลอกวัชพืชในแม่น้ำแม่กลอง

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 8

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 8

ผวจ.กาญจนบุรี พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 8

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องมือแพทย์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องมือแพทย์

ผวจ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.พหลพลพยุหเสนา

เหล่ากาชาด  มอบเครื่องมือแพทย์

เหล่ากาชาด มอบเครื่องมือแพทย์

ผวจ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.พหลพลพยุหเสนา

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เติม “ตู้ปันสุข” ที่ ศาลากลาง จ.กาญจนบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชน ต.วังกะ อ.สังขละบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด เปิดโครงการครัวคนกาญจน์ ต้านโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด เปิดโครงการครัวคนกาญจน์ ต้านโควิด-19

ผวจ.กาญจนบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด เปิดโครงการครัวคนกาญจน์ ต้านโควิด-19 #เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน#

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบข้าวสาร ไข่ไก่ และน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี เยี่ยมเยียนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค

Go Top