Posts Tagged “กาชาด 126 ปี”

เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้

เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้

สภากาชาดไทย จัด“เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้”

งานเสวนากาชาด 126 ปีแห่งการให้

งานเสวนากาชาด 126 ปีแห่งการให้

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานเสวนากาชาด 126 ปีแห่งการให้

“เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้” ประจำปี 2562

“เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้” ประจำปี 2562

นายสวนิต คงสิริ เป็นประธานเปิดงาน “เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้” ประจำปี 2562

เสวนากาชาด 126 ปีแห่งการให้

เสวนากาชาด 126 ปีแห่งการให้

เชิญชวนประชาชนร่วมฟัง “เสวนากาชาด 126 ปีแห่งการให้” ฟรี

เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้

เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้

เชิญชวนร่วมงาน “เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้” ในวันที่ 22 มิ.ย. 62 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

Go Top