Posts Tagged “กาชาดเวียดนาม”

กาชาดแห่งเวียดนาม แถลงสถานการณ์การเผชิญภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่

กาชาดแห่งเวียดนาม แถลงสถานการณ์การเผชิญภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่

หน่วยงานกาชาดแห่งเวียดนาม แถลงสถานการณ์การเผชิญภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศเวียดนาม

Go Top