Posts Tagged “กาชาดอิหร่าน”

หน่วยงานกาชาดอิหร่าน เร่งให้ความช่วยเหลือนักปีนเขาหลังเกิด พายุหิมะถล่ม

หน่วยงานกาชาดอิหร่าน เร่งให้ความช่วยเหลือนักปีนเขาหลังเกิด พายุหิมะถล่ม

หน่วยงานกาชาดอิหร่าน เร่งให้ความช่วยเหลือนักปีนเขาหลังเกิดพายุหิมะถล่ม

Go Top