Posts Tagged “กัญชา”

อภัยภูเบศรเปิดตัว “กัญชาโมเดล” พร้อมส่งต่อความรู้สู่งาน Healthcare 2019

อภัยภูเบศรเปิดตัว “กัญชาโมเดล” พร้อมส่งต่อความรู้สู่งาน Healthcare 2019

อภัยภูเบศรเปิดตัว “กัญชาโมเดล” พร้อมส่งต่อความรู้สู่งาน Healthcare 2019

ย้ำเตือนผู้ยื่นครอบครองกัญชาผ่านสภากาชาดไทย

ย้ำเตือนผู้ยื่นครอบครองกัญชาผ่านสภากาชาดไทย

อย. ย้ำเตือนผู้ยื่นครอบครองกัญชาผ่านสภากาชาดไทย เร่งส่งเอกสารภายใน 21 มิ.ย. นี้

กัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

กัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

‘12 องค์กร’ หนุนปลดล็อกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

น้ำมันกัญชาเกินขนาด-มีอันตราย

น้ำมันกัญชาเกินขนาด-มีอันตราย

เตือนใช้ “น้ำมันกัญชา” ปริมาณเกินขนาด-มีอันตราย อย.เตรียมสกัดจากของกลาง

การลงทะเบียนการใช้กัญชา

การลงทะเบียนการใช้กัญชา

รพ.จุฬาฯ แถลงข่าว “การลงทะเบียนการใช้กัญชาทางอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ป่วยก่อนสิ้นวันนิรโทษกรรม”

ประชาชนทั่วประเทศยื่นขอครอบครองกัญชา

ประชาชนทั่วประเทศยื่นขอครอบครองกัญชา

ประชาชนทั่วประเทศยื่นขอครอบครองกัญชา เพื่อใช้ในการรักษาโรค

ลงทะเบียนการใช้กัญชาทางอินเตอร์

ลงทะเบียนการใช้กัญชาทางอินเตอร์

รพ.จุฬาฯ แถลงข่าว “การลงทะเบียนการใช้กัญชาทางอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ป่วยก่อนสิ้นวันนิรโทษกรรม”

ลงทะเบียนผู้ป่วยใช้กัญชา

ลงทะเบียนผู้ป่วยใช้กัญชา

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงการเปิดรับลงทะเบียนผู้ป่วยใช้กัญชา ทางการแพทย์ทางอินเทอร์เน็ต

รพ.จุฬาฯ เปิดให้ผู้ป่วยลงทะเบียนออนไลน์การใช้กัญชา

รพ.จุฬาฯ เปิดให้ผู้ป่วยลงทะเบียนออนไลน์การใช้กัญชา

รพ.จุฬาฯ เปิดให้ผู้ป่วยลงทะเบียนออนไลน์การใช้กัญชา ก่อนหมดเขต ในวันที่ 21 พ.ค. 62

Go Top