กิ่งกาชาด อ.หัวหิน ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์และจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีประมาณ 2563
กิ่งกาชาด อ.หัวหิน ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่