นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงาน ‘เดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด’
นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วม ‘เดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอยทวารวดี