นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เปิดตัวต้นคริสต์มาสยักษ์ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เปิดตัวต้นคริสต์มาสยักษ์