กมลา สุโกศล จัดคอนเสิร์ตการกุศล The Sukosol Family 2019 นำรายได้บำรุงศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
คอนเสิร์ตการกุศล The Sukosol Family 2019 นำรายได้บำรุงสภากาชาดไทย