พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ ม.ล.สราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดกิจกรรมประกวดการตกแต่งต้นคริสต์มาสการกุศล รายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
การตกแต่งต้นคริสต์มาสการกุศล รายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก