นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา รับมอบของที่ระลึกจาก รมว. วัฒนธรรม ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาวัฒนธรรมอยุธยา
รมว.วัฒนธรรม ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาวัฒนธรรมอยุธยา