เหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ที่โรงพยาบาลวัดสนามรัตนาราม
เหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

Share