นายกเหล่ากาชาด จ.น่าน มอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นแก่ประชาชนในบริเวณพื้นที่สูงของจังหวัด
นายกเหล่ากาชาด จ.น่าน มอบผ้าห่มกันหนาว

Share