ผจว.นราธิวาส เป็นผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ อ.สุไหงโก-ลก
ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เชิญถุงยังชีพพระราชทาน