พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดไฟประดับคริสต์มาสเพื่อการกุศล ครั้งที่ 12 นำรายได้สมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ณ รร.อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
ผู้แทนพระองค์ ไปเปิดไฟประดับคริสต์มาสเพื่อการกุศล ครั้งที่ 12 นำรายได้สมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก