ผวจ.สุรินทร์ เปิดงานเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาดประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-11 ธ.ค.62
งานกาชาดประจำปี 2562 จ.สุรินทร์