นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ในโครงการหนึ่งหยดมอบชีวิต ที่มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม
นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต