นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เชิญชวนซื้อสลากกาชาดการกุศล เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยใน จ. เชียงใหม่
นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เชิญชวนซื้อสลากกาชาดการกุศล