นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบผ้าห่มให้นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบผ้าห่มให้นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน