นายเตช บุนนาค มอบของที่ระลึกในโครงการ “Eyes Happiness”นำภาพวาดส่งต่อความสุขจากการมองเห็นที่สวยงาม มอบรายได้ให้แก่ศูนย์ดวงตา
ภาพวาดส่งต่อความสุข รายได้ให้แก่ศูนย์ดวงตา

C-191208005012
Share