นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน นำผ้าห่มมอบให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน
นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบผ้าห่มมอบให้คนยากจน