นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวหอม ในงาน “ใบบัวรองข้าวหอม ใบตองรองปลามัน
นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวหอม