นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์รณรงค์การบริจาคอวัยวะ “ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life”
ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต