เชิญเที่ยวงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดประจำปี 2562 ตั้งแต่วันนี้ – 10 ธ.ค.62
งานกาชาดประจำปี 2562 จ.ขอนเเก่น