บริษัท พีพี แกลม จำกัด จัดกิจกรรม เอ็มซีเอ็ม คริสต์มาสแชริตี้ นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายกระเป๋ารุ่นไอคอนิคมอบให้แก่สภากาชาดไทย
เอ็มซีเอ็ม คริสต์มาสแชริตี้ นำรายได้มอบให้แก่สภากาชาดไทย